sonarqube

ติดตั้ง SonarQube 9.9 ใน Ubuntu 22.04

SonarQube เอาไว้ใช้ตรวจสอบคุณภาพของ code เรา และหาข้อผิดพลาด หรือหา bugs ที่อาจจะทำให้แอพพลิเคชั่นเราเกิดความเสียหายได้ และยังมีการแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ