ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Line Thailand Developer Conference 2019 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2019 ซึ่งเป็นงานที่เข้าฟรี!!! แต่ต้องสมัครเข้าไปโดยรับแค่ 800 คน ผมคือหนึ่งในผู้โชดดีนั้น :) ในงานนี้ได้มีการเปิดเผยข้…