nodejs

อัพเดท NodeJS ง่ายเกินไป...บน Ubuntu

พอดีว่าจะอัพเดท Ghost blog แล้วมันให้เราต้องอัพเดทเวอร์ชั่นของ NodeJS ก่อนเลยต้องหาวิธีการอัพเดท NodeJS บน ubuntu ซะหน่อย ซึ่งมันเป็นวิธีการอัพเดทผ่