nodejs

Semver การกำหนดเลขเวอร์ชั่นของ npm

เวลาที่เราติดตั้งโมดูลใหม่ด้วยคำสั่ง npm i --save มันก็จะไปทำการเขียนข้อมูลลงใน package.json ให้โดยมีชื่อโมดูลและเลขเวอร์ชั่นกำกับประมาณนี้ "dependencies": { "lodash": "^3.9.2" } เคยสงสั

คำสั่งสุ่มตัวอักษรไว้สำหรับ JWT, session, cookie ขึ้นมาเองง่ายๆ

สำหรับใครที่ต้องการสุ่มอักษรเพื่อไปใช้งานสำหรับ JWT หรือ session หรือ cookie เพื่อไว้ใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ NodeJs $ node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex')

อัพเดท NodeJS ง่ายเกินไป...บน Ubuntu

พอดีว่าจะอัพเดท Ghost blog แล้วมันให้เราต้องอัพเดทเวอร์ชั่นของ NodeJS ก่อนเลยต้องหาวิธีการอัพเดท NodeJS บน ubuntu ซะหน่อย ซึ่งมันเป็นวิธีการอัพเดทผ่