buddhism

ศาสนาพุทธ

3 วิธีดูว่าใครคือคนดี และคนไม่ดี

ผมเคยโพสต์เกี่ยวกับการเป็นคนดีว่าถ้าใครปฎิบัติตามมรรค 8 นั้น พระพุทธเจ้าจะถือว่าคนนั้นคือคนดี คนดี...เป็นแบบไหนหรอ?ช่วงนี้เป็นกระแสของการเลือกคนดีเข้าสภา มีใครสงสั

พระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมืองได้ไหม?

ช่วงนี้เราจะเห็นพระสงฆ์หลายรูปออกมาพูดถึงการเมืองในหลาย ๆ มิติที่เกิดขึ้น ทั้งสนับสนุนรัฐบาล และไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล หรือแม้แต่ออกมาเดินขบวน กิ

ธรรมะสำหรับผู้ป่วย

"เจ็บไข้ได้ป่วย" คำๆ นี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าเจอกับตัวเอง หรือคนรอบข้างก็ดี เพราะทุกคนไม่สามารถหนีจากการเป็นโรคต่างๆ ได้ แต่เราทุกคนสามารถที่จะลดความเจ็บป่

4 สิ่งที่เป็นการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด

เนื่องในวันพ่อ และวันแม่เราทุกคนก็พยายามจะแสดงความรัก และความกตัญญูในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พวกท่าน ไม่ว่าจะเป็น พาไปเที่ยว พาไปกินข้าว หรือซื้อของขวัญที่ท่

3 พระสูตรของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มียอดพบผู้ติดเชื้อขึ้นมาทุกวันแบบก้าวกระโดด ทำให้พวกเราต้องค่อยรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ดี ซึ่งสถานกาณ์