karma

วิธีแก้กรรมในแบบพระพุทธเจ้า

การแก้กรรมในปัจจุบันมีมากมายตั้งแต่ บังสกุลเป็น บังสกุลตาย, นอนในโลงศพ, รดน้ำมนต์, สวดมนต์ต่างๆ เป็นต้น พิธีการเหล่านี้พวกเราชาวพุทธเคยสงสัยกันไหมว่า มั