tech

Technology

Git: วิธีเปลี่ยนตัวอักษรจากพิมพ์เล็กไปใหญ่ของไฟล์

สิ่งที่ผมพบเจอในการใช้ Git คือ การเปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์จากตัวพิมพ์เล็กไปใหญ่ หรือพิมพ์ใหญ่ไปเล็ก (Capitalization) ถ้าเราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามปกติ มันจะไม่คิดว่ามีการเปลี

Shell script สำหรับรวม dotenv files

พอดีผมอยากได้ script ที่รวมไฟล์ .env จากหลายไฟล์มาเป็นไฟล์เดียว แล้วก็ทำการรวม value ข้างในที่ซ้ำกันให้ด้วย ก็ได้คำสั่งออกมาแบบนี้ $ sort -u -t '=' -k 1,

Gitlab-ci กล้วยๆ: การดึง image จาก private registry

โดยทั่วไปการเขียน gitlab-ci จะมีคำสั่ง image: ให้เราสามารถดึง image มาใช้งานใน Pipeline ได้ แต่มันจะเรียกได้เฉพาะ image ที่ถูกเก็บไว้ใน Publish registry เท่านั้น ถ้

Gitlab-ci กล้วยๆ: การใช้งาน extends กำหนดค่าซ้ำ

หากเรามีชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานเรียกซ้ำใน Gitlab-ci เราสามารถใช้ extends เพื่อใช้ส่วนการกำหนดค่าซ้ำ ซึ่งมันมีความยืดหยุ่น และทำให้เราอ่านโค็ดง่ายขึ้นด้วย extends นั

คำสั่งสุ่มตัวอักษรไว้สำหรับ JWT, session, cookie ขึ้นมาเองง่ายๆ

สำหรับใครที่ต้องการสุ่มอักษรเพื่อไปใช้งานสำหรับ JWT หรือ session หรือ cookie เพื่อไว้ใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ NodeJs $ node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex')