life-style

กิจกรรมตัวเอง

สร้างเสริม 9 Soft skills ด้วย Board game

ยุคสมัยนี้เราจะทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Soft skill หรือทักษะทางอารมณ์ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ช่วยให้เราสามารถโต้ตอบกั

9 ข้อดีเมื่อนำ Board game มาใช้ในองค์กร

ในโลกปัจจุบันที่มีความวุ่นวาย และมีการเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา หลายคนมีแนวโน้มที่จะทำงานมากขึ้น และหยุดพักน้อยลง และมีการเสพติดมือถือมากขึ้นไปอีก ซึ่งในโลกของการทำงานก็เป็นแบบนั้น

2 หลักการ (Need & Want) ทำให้ใช้เงินได้ดีขึ้น

ผมทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองมาหลายปีมากแล้ว มันมีประโยชน์มากทำให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราต้องจ่ายไปกับอะไรบ้าง และในอนาคตเดือนต่อๆไป จนถึงสิ้นปี เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้

3 วิธีแนะนำถ้าทำ!!! จะลืมไปเลยว่าเคยเป็น Office syndrome

เป็นวัยรุ่นปวดหลัง... คำๆ นี้ผมได้ยินมานานละ ยิ่งช่วงโควิทเราจะพบเจอกันบ่อยว่ามีคนบ่น ปวดหลัง วันละหลายๆ ครั้ง หรือปวดส่วนอื่นตามร่างกาย เช่น คอ

3 หลักการ เตรียมความพร้อมรอความตายในโลกปัจจุบัน

อันนี้เป็นบทความเก่าจากบล็อกเดิมที่ผมเคยเขียนไว้แล้วมันพังไป น่าเสียดายหลายบทความมาก โดยผมได้เคยเขียนไว้จากสิ่งที่ตัวเองคิดว่า เราต้องพร้อมตายทุกเวลา เพราะสิ่งไหนเกิดมาแล้วยอมดั