3 วิธีแนะนำถ้าทำ!!! จะลืมไปเลยว่าเคยเป็น Office syndrome

the-best-ways-to-treat-office-syndrome

เป็นวัยรุ่นปวดหลัง... คำๆ นี้ผมได้ยินมานานละ ยิ่งช่วงโควิทเราจะพบเจอกันบ่อยว่ามีคนบ่น ปวดหลัง วันละหลายๆ ครั้ง หรือปวดส่วนอื่นตามร่างกาย เช่น คอ บ่า และไหล่ เป็นต้น

อาการปวดเมื่อยพวกนี้เราจะเรียกกันว่า Office syndrome เพราะมันเกิดจากคนที่นั่งทำงานในท่าทางเดิมๆ เป็นระยะเวลานาน ไม่มีการเปลี่ยนท่าทาง หรือท่าไม่ถูกหลัก ก็จะเป็นกันบ่อย

ผมก็คนหนึ่งที่นั่งทำงานเพราะต้องเขียนโค็ด อยู่หน้าคอมเป็นเวลานาน ก่อนเกิดโควิทผมไม่เคยปวดหลัง หรือปวดคอเลย แต่ในช่วงที่โควิทระบาดต้องนั่งทำงานบ้าน มันเลยทำให้ปวดบ่าและไหล่เป็นระยะๆ ซึ่งทำให้ผมตระหนักเลยว่า ทรมานชิบหาย ทำงานก็ไม่เป็นสุข

และหลังจากโควิทเบาๆ ลงก็ได้มีโอกาสกลับไปทำงานออฟฟิศในบ้างวัน ทำให้ผมลืมอาการ Office syndrome ไปเลย ไม่เคยปวดคอ บ่า หรือไหล่มาจนถึงตอนนี้ ผมจึงได้วิเคราะห์ตัวเองแล้วพบว่า ได้ทำพฤติกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นประจำ คือ

1. ฟิตเนส หรือออกกำลังกาย

2. โยคะ หรือยืดเส้น

3. เปลี่ยนวิธีนั่งให้ถูกหลัก

ในข้อ 1 หรือ 2 จะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ตามนี้ ผมขอรับรองเลยว่า Office syndrome จะหายไปจากพจนานุกรมของตัวเองไปโดยทันที

หากยังรักตัวเอง และไม่อยากให้ร่างกายเราพังไปก่อนวัยอันควร แนะนำให้แทรกกิจกรรมข้อ 1 หรือ 2 ลงในชีวิตประจำวันซะ... อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะเราไม่ให้ความสำคัญต่างหาก เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายไม่ไหว เราจะหาเวลามาทำ มันก็อาจสายไปแล้ว...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand