office-syndrome

3 วิธีแนะนำถ้าทำ!!! จะลืมไปเลยว่าเคยเป็น Office syndrome

เป็นวัยรุ่นปวดหลัง... คำๆ นี้ผมได้ยินมานานละ ยิ่งช่วงโควิทเราจะพบเจอกันบ่อยว่ามีคนบ่น ปวดหลัง วันละหลายๆ ครั้ง หรือปวดส่วนอื่นตามร่างกาย เช่น คอ