milk

5 เหตุผลทำไม ควรเลิกดื่มนมวัว

ในขณะที่นมวัวได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาช้านาน ความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพ จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ชักนำให้ผู้คนจำนวนมากค้นหาทางเลือกที่ปราศจากนม