คำสั่งสุ่มตัวอักษรไว้สำหรับ JWT, session, cookie ขึ้นมาเองง่ายๆ

คำสั่งสุ่มตัวอักษรไว้สำหรับ JWT, session, cookie ขึ้นมาเองง่ายๆ

สำหรับใครที่ต้องการสุ่มอักษรเพื่อไปใช้งานสำหรับ JWT หรือ session หรือ cookie เพื่อไว้ใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

NodeJs

$ node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"

Openssl

$ openssl rand -hex 32

ซึ่งจากโค็ดด้านบนเราจะได้ชุดตัวอักษร 64 ตัวอักษรที่ประกอบไปด้วย

  • ตัวเลข 0 ถึง 9
  • ตัวอักษร A, B, C, D, E และ F

นำไปเลือกใช้ได้ตามสะดวก :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand