jwt

คำสั่งสุ่มตัวอักษรไว้สำหรับ JWT, session, cookie ขึ้นมาเองง่ายๆ

สำหรับใครที่ต้องการสุ่มอักษรเพื่อไปใช้งานสำหรับ JWT หรือ session หรือ cookie เพื่อไว้ใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ NodeJs $ node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(