ใครนึกคำที่จะต้องใช้ในอีเมลไม่ได้ยกมือขึ้น!

ใครนึกคำที่จะต้องใช้ในอีเมลไม่ได้ยกมือขึ้น!

ในเกือบจะทุกแอพพลิเคชั่นจะต้องมีการส่งอีเมลไปหาผู้ใช้งานอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเตือนเพื่อให้จดจำบ้างอย่าง หรือเป็นการทักทายผ่านอีเมลไปหาลูกค้า

ผมจะพบปัญหาบ่อยมากว่า จะใช้คำไหนดีที่จะใส่ลงในอีเมลเพื่อให้ลูกค้าสนใจเปิดอ่าน หรือสามารถสื่อสารความหมายไปได้อย่างถูกต้อง และพวกบริษัทดังๆ เขาใช้คำแนวไหนกัน

หากผู้อ่านติดปัญหาแบบนี้ คิดคำไม่ออก ว่ารูปแบบการเขียนไม่ได้ว่าจะเขียนยังไงในอีเมล ผมแนะนำเว็บไซค์นี้ครับ

Good Copy • Email copy from great companies
เว็บรวบรวมคำที่ใช้ในอีเมล

เป็นเว็บที่รวบรวมอีเมลฟอร์มของบริษัทดังๆ มาไว้ให้เราได้ดูว่า เขาใช้รูปแบบการเขียนยังไง และมันก็มีหลากหลายหมวดหมู่มาก เช่น

  • welcome - อีเมลที่จะไปหลังจากลูกค้าสมัครเข้ามาแล้ว
  • thank you - อีเมลขอบคุณในโอกาสต่างๆ
  • new feature - หากมี feature ใหม่ขึ้นมาในระบบ แล้วเราอยากแนะนำผ่านอีเมล
  • อื่นๆ ลองไปกดเล่นกัน

คราวนี้อีเมลของเราเวลาส่งไปหาลูกค้าก็จะไม่ดูกากแล้ว ฮาๆ

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand