31 Features ที่ใช้ฟรีใน Gitlab

31 Features ที่ใช้ฟรีใน Gitlab

Gitlab นั้นเป็น Git repository ที่มีความสามารถมากมายจัดๆ ซึ่งมันเกินความเป็นแค่ Git repository ไปแล้ว โดยทาง Gitlab ได้นิยามตัวเองไปเลยว่าเป็น "DevSecOps Platform"

และแน่นอนด้วยความสามารถมีเยอะมากมีทั้งแบบเสียเงิน และไม่เสียเงิน ผมจะมาขอพูดถึงความสามารถที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีๆ จาก Gitlab กันว่ามีอะไรบ้าง

1 Issues

กำหนดสถานะ, ผู้รับผิดชอบ หรือเป้าหมายให้กับหลายปัญหาพร้อมกัน หรือกรองให้ง่ายตามคุณสมบัติต่างๆ ดูเป้าหมาย และปัญหาใน Repo ต่างๆ

2 Tasks

ภายใน Issues เราสามารถกำหนด Tasks เพิ่มเติมลงไปว่าต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง

3 Description Templates

หรือเรียกว่า "Issu templates" เป็นการกำหนดรูปแบบของการเขียน Issue มาเพื่อให้คนที่มาสร้าง Issue ใหม่ๆ เขียนตามรูปแบบที่เรากำหนดได้ เช่น Bug, feature เป็นต้น

4 Check Lists

สร้างรูปแบบ Check list ใน Issue ได้

5 File Attachments

ฝากไฟล์ลงใน Issue ได้เลย

6 Award Emoji

แสดงความรูปสึกไปกับรูป emoji ให้กดเลือกใช้มากมาย

7 GitLab Flavored Markdown

รองรับการเขียนแบบ Markdown แบบจัดเต็ม

8 Threaded Discussions

สร้างสนทนาในรูปแบบกระทู้ที่สะดวกสุด

9 Filterable System Activity

ใครมาทำอะไรใน Issue ไหน เราสามารถรู้ได้หมด

10 Track Title Changes

ใครมาเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ก็สามารถดูได้

11 Labels

สร้าง Label ได้หลากหลาย แล้วนำไปใช้กับ Issue ได้เลย

12 Prioritized Labels

กำหนดความสำคัญของ Labels ได้

13 Milestones

มีระบบ Milestones ให้ใช้งาน

14 Issue Due Dates

กำหนดวันที่ต้องเสร็จของ Issue

15 Assignee

มอบหมาย Issue ให้ใครทำก็ได้

16 Lock Discussion

ปิดระบบการสนทนาของ Issue นั้นๆ

17 Confidential Issues

รักษาข้อมูลของเราให้ปลอดภัยด้วย Confidential Issues โดยเราสามารถสร้าง Issue ที่เป็นความลับซึ่งมองเห็นได้เฉพาะสมาชิกโครงการที่มีระดับการเข้าถึงของ Reporter ขึ้นไป

18 Linked Issues

กำหนด Issue ที่มีความใกล้เคียงกันได้

19 Move Issue to Another Project

ย้าย Issue ข้ามไป Projecet อื่นได้

20 Mark Issue as Duplicate

กำหนดว่า Issue นี้ไปซ้ำกับอันอื่น แล้วให้มันปิดไป

21 Anticipate Duplicate Issue

ในตอนสร้าง Issue มันจะแนะนำ Issue อื่นที่คล้ายๆ กันขึ้นให้ เพื่อให้เราดูว่าของเราไปซ้ำกับอันอื่นไหม

22 New Issue via Email

สร้าง Issue จากอีเมลได้เลย

23 Bulk Edit Issues

แก้ไข Issue หลายๆ อันพร้อมกัน

24 Export Issues CSV file

ส่งออก Issue ออกมาเป็น csv ไฟล์

25 Import Issues CSV file

นำเข้า Issue จาก csv ไฟล์

26 Quick Actions

มีชุดคำสั่งสั้นๆ เพื่อให้เราเรียกใช้งานเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มค่าบ้างอย่างใน Issue ได้

27 Powerful branching

ดู Git history ง่ายๆ

28 Protected branches

กำหนดการป้องกัน Branch ต่างๆ ได้เพื่อไม่ให้ใครไปลบออก หรือเขียนทับลงไปโดยรับอนุญาต

29 Create new branches from issues

สามารถสร้าง Branch ใหม่ได้อย่างรวดเร็วจาก Issue เพื่อติดตามปัญหา โดยมันจะรวม Issue และ  Branch ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่า Branch ไหนเป็นของ Issue ใด

30 Fast-forward merge with option to rebase

มีระบบ Fast-forward merge มาให้เลย

31 Squash and merge

มีระบบ Merge และเลือก squash commit เพิ่มเติมได้


31 Features ที่ผมกล่าวมานั้นเป็นเพียงความสามารถเล็กน้อยมากสำหรับ Gitlab ซึ่งใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมได้ตามข้างล่าง

Features
Learn about the various features of GitLab Premium, Ultimate, and Free, including issue tracking, time tracking, reporting, file locking, and more.

ผมอยากจะบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่ย้ายมาทำงานทั้งหมดอยู่บน Gitlab นั้นผมขอเรียกมันว่า

Gitlab พ่อทุกสถาบัน

มาใช้ Gitlab กันนะ แล้วชีวิตการทำงานคุณจะสบายมากขึ้น... :) ใครอยากให้ผมเขียนเจาะลึกใน Features ไหนก็ Comment กันมาได้นะ

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand