gitlab

วิธีสร้าง Issue template ใน Gitlab

เคยเป็นไหม issue ที่มีคนเขียนถึงเรามา อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ หรือเขียนมาสั้นเกินไป หรือเขียนมาแล้วเข้าใจกันไปคนละแนวทาง ทำให้พอเราหยิบจับ issue นั้นขึ้นมาทำ