เพิ่ม class ภาษาใน body สำหรับคนใช้ WPML

เพิ่ม class ภาษาใน body สำหรับคนใช้ WPML

ใครที่ใช้งาน Wordpress และติดตั้ง WPML เพื่อทำการแปลภาษา เราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับมันได้โดยการเพิ่ม class lang-xx ไปใน body ได้ เพื่อที่เราจะได้ปรับแต่ง css ได้ในแต่ละภาษาด้วย

แก้ไขไฟล์ function.php ใน theme ของเรา

<?php
# WPML - Add language class to body element

function append_language_class($classes) {
    $classes[] = 'lang-' . ICL_LANGUAGE_CODE;
    return $classes;
}
add_filter('body_class', 'append_language_class');
?>

จบปิ้ง...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand