ผมได้มีโอกาสมาเล่น aws s3 เพื่อเก็บไฟล์รูปต่างๆ ในตอนแรกผมทำให้มันเป็นแบบ public ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยพอสมควร ทำให้มีสิทธิ์ที่ผู้ไม่หวังดีจะเข้ามานำรูปเราไปใช้ได้ และมันก็…