ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาทีครบ 66 วันติดต่อกัน

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาทีครบ 66 วันติดต่อกัน

ผมได้ทำการนั่งสมาธิวันละ 5 นาทีทุกวันเป็นเวลา 66 วันติดต่อกันสำเร็จ โดยสำเร็จไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บ้างคนอาจสงสัยทำไมต้อง 66 วัน ผมได้ไปอ่านเจอว่าหากต้องการสร้างนิสัยใหม่กับตัวเองค่าเฉลียอยู่จะที่ 66 วันกว่าจะทำพฤติกรรมนั้นได้เป็นอัตโนมัติ

นั่งสมาธิวันละ 5 นาทีครบ 66 วันติดกัน

หากใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิสัยใหม่ 66 วันลองไปหาใน google เอาเองนะ มีคนเขียนเยอะมาก

ผมอยากทดสอบดูก็เลยเริ่มจากการฝึกนั่งสมาธิวันละ 5 นาที ซึ่งผมคิดว่า 5 นาทีเนี้ยผมสามารถหาเวลาทำมันได้ ขนาดเราเล่นมือถือวันละเป็นชั่วโมงยังได้เลย ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ผมทำสำเร็จเลยตั้งแต่เริ่มครั้งแรก ผมเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งถ้ามีวันไหนขาดหายไป

อุปสรรค์สำคัญเลยก็คือความขี้เกียจ บ้างครั้งทำงานกลับมาเหนื่อย หรือบ้างครั้งต้องไปต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดหลายๆ วันผมก็มีจะมีพลาดบ้าง

ซึ่งพอทำได้แล้ว เอาเข้าจริงๆ การทำสมาธิสามารถทำที่ไหนก็ได้ ขอเพียงแค่ 5 นาที บนเครื่องบินผมก็ทำมาแล้ว หรือในโรงแรมตอนไปต่างจังหวัด มีอยู่ตอนหนึ่งผมเมานิดหน่อยก่อนจะนอน ผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ยังไม่ได้นั่งสมาธิ ผมก็เลยทดสอบซะเลย นั่งสมาธิตอนเมา ฮาๆ

การทำสมาธิพระพุทธเจ้าได้สอนว่า

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้น เป็นอย่างไรเล่า
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม, ย่อมนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า, เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก (๑)
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว,
หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาว; หรือว่า (๒)
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสั้น,
หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น, (๓)
เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจเข้า,
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก, (๔)เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราทำกายสังขารให้รำงับ จักหายใจเข้า, เราทำกายสังขารให้รำงับ จักหายใจออก,

ดังนั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิเราก็เพียงแค่

สังเกตุลมหายใจเข้า และลมหายใจออก

ไม่ต้องมีการพูด หรือนึกคำใดๆ เลยออกมา ฟังดูง่ายแต่ปฎิบัติไม่ง่ายนะครับ เพราะจิตมนุษย์เรามีการปรุงแต่งตลอดเวลา นั่งๆ อยู่เดียวเราก็คิดไปถึงอดีต คิดไปถึงอนาคต ทำให้ถ้าใครไม่ได้ฝึกมาจะยากหน่อยที่จะสังเกตุลมหายใจเข้า และออกได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิมีหลายข้อมาก แต่ข้อสำคัญที่ผมต้องการฝึกก็คือ การมีสติ ซึ่งเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ สติ เนี้ยละครับจะเป็นตัวช่วยเราได้

หลังจากทำสำเร็จแล้ว เป้าหมายต่อไปก็คือ "การนั่งสมาธิวันละ 10 นาทีติดต่อกัน 66 วัน"

ใครอยากทดลองทำแบบผมก็ได้นะครับไม่ห่วง เพราะอยากให้ทุกคนมีสติในทุกสถานการณ์ :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand