ทำให้กำหนด SKU ซ้ำได้ใน WooCommerce

ทำให้กำหนด SKU ซ้ำได้ใน  WooCommerce

การใช้ SKU ที่ซ้ำกัน (Stock Keeping Units) สำหรับสินค้าสามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ แม้ว่าโดยทั่วไปจะแนะนำให้หลีกเลี่ยง SKU ที่ซ้ำกัน เพื่อรักษาความชัดเจนและความสม่ำเสมอในการจัดการสินค้าคงคลังของเรา

และในปกติ WooCommerce จะไม่ให้เรากำหนด SKU ซ้ำอยู่แล้ว แต่คราวนี้ตัวสินค้ามันถูกผลิตไปแล้ว จะให้ไปแก้ไขที่สินค้าเลยก็คงไม่ได้ เราเลยมาหาวิธีการแก้ไขใน WooCommerce น่าจะง่ายกว่า

วิธีการคือให้ไปที่ไฟล์ functions.php ในธีมของเรา แล้วใส่

add_filter( 'wc_product_has_unique_sku', '__return_false' );

เพียงแค่นี้ เรากลับไปกำหนด SKU ใหม่มันก็สามารถใส่ซ้ำได้แล้ว

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand