วิธีติดตั้ง phpmyadmin ใน digitalocean

วิธีติดตั้ง phpmyadmin ใน digitalocean

ผมได้เลือกใช้งาน wordpress ใน digitalocean บ่อยมากเพราะมันสะดวกแถม SSL ให้ฟรีด้วยในการตั้งค่า แต่เวลาเราจะจัดการ Mysql มันก็จะรำบากหน่อย เลยไปหาวิธีติดตั้ง phpmyadmin มาให้อ่านกัน

หลังจาก ssh เข้า server ไปแล้วให้ติดตั้ง phpmyadmin ด้วยคำสั่ง

$ sudo apt install phpmyadmin

จากนั้นทำการลิงค์ค่า config ของ phpmyadmin ไปยัง apache

$ sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

อัพเดทค่าของ apache

$ sudo a2enconf phpmyadmin.conf
$ sudo service apache2 reload

จากนั้นก็สามารถเข้าไปโดยทาง https://yourdomain/phpmyadmin จบ...

Thanks: https://www.digitalocean.com/community/questions/how-to-access-phpmyadmin-in-wordpress-installation

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand