ปิดหน้าเว็บ Wordpress ใช้เฉพาะหลังบ้าน

ปิดหน้าเว็บ Wordpress ใช้เฉพาะหลังบ้าน

ใครที่ต้องการนำ Wordpress ไปใช้งานส่วนของเฉพาะหลังบ้าน และไม่อยากให้คนเข้ามายังหน้าเว็บของ Wordpress ได้ ผมมีวิธีแนะนำมาเสนอ ง่ายมากๆ

ก็คือการสร้าง Theme ให้มัน Redirect ไปยัง โดเมน ที่เราต้องการ :) วิธีการคือ

1. สร้าง Folder ชื่อ Theme เรามา

2. สร้างไฟล์ style.css และ index.php

3. ใน style.css ใส่ค่าดังนี้

/*  
   Theme Name: Redirect  
   Description: Redirects the front end to domain.com  
*/

4. ใน index.php ใส่ค่าดังนี้

<?php
     header( "Location: http://domain.com" );
?>

จากนั้น zip folder แล้วอัพโหลด Theme ตัวนี้แล้ว Active ไปใช้งานได้เลย

เพียงเท่านี้พอมีใครเข้ามาที่หน้าเว็บ Wordpress ของเรามันก็จะวิ่งออกไปหาโดเมนที่กำหนดไว้แล้ว...

สุดท้ายอย่าลืมไปติ้ก Discourage search engines from indexing this site ด้วยนะเพื่อไม่ให้ Google มาจับ index หน้าเว็บเรา

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Choosing to live a plant-based lifestyle for the animals, my health, and the future of our planet.
Bangkok, Thailand