ลบทุก tag ใน git local

ลบทุก tag ใน git local

ผมลองเช็ด git tag ใน project ที่เครื่องแล้วรู้สึกว่ามันเยอะจังวะ อยากลบออก เลยไปหาคำสั่งมาได้ดังนี้

$ git tag | xargs git tag -d

เพียงแค่นี้ tag ก็จะหายไปในพริบตา...

Thanks: https://stackoverflow.com/a/19542426

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

เป็นชาวพุทธที่ศึกษาตามพุทธพจน์ และชื่นชอบการปลูกผักไม่ใช้สารเคมี. I AM ROOT.
Bangkok, Thailand