เนื่องในวันพ่อ และวันแม่เราทุกคนก็พยายามจะแสดงความรัก และความกตัญญูในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พวกท่าน ไม่ว่าจะเป็น พาไปเที่ยว พาไปกินข้าว หรือซื้อของขวัญที่ท่านชอบให้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี…