uxui

3 เว็บไซต์ที่ทำให้ Dev ไม่ต้องกังวลเรื่องสี

ผมเชื่อว่า dev หลายๆ คนน่าจะติดเรื่องการคิดโทนสีของแอปพลิเคชันที่เราจะทำขึ้นมา สำหรับผมต้องยอมรับว่าเรื่องสีเป็นเรื่องที่อ่อนโครต การคิดว่าแอปพลิเคชันที่จะทำขึ้นมานั

พื้นฐาน UI/UX สำหรับ Frontend Developers

ผมไปเจอบทความใน dev.to ซึ่งเป็นของ huytaquoc โดยเขาเป็น Full-stack Developer ได้ทำการเขียนแนะนำเรื่อง UI/UX สำหรับ Frontend Developers ซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจมาก เลยอยากแปลมาให้ได้อ่านกัน เรื่องของสี