linux

ระบบปฎิบัตการไหน (OS) ที่เหมาะสำหรับ Programmer

ในสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยบน Facebook ช่วงหลังมานี้ก็จะมีน้องๆ หรือแม้แต่พี่ๆ ในสายอาชีพอื่นที่สนใจเข้ามาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์บ้าง หรืออยากฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ผมจึงได้พบเจอคำถามในหลายคำถามที