html

Lorem ipsum แบบรูปภาพก็มีนะ...

Lorem แบบตัวอักษรก็มีแล้ว ใครว่าจะไม่มี Lorem แบบรูปละ? ตอนผมทำเว็บในช่วงแรกเวลาเลือกรูปมาใส่เพื่อให้เห็นโครงเว็บขึ้นมาก่อนนั้นจะมีความต้องการแบบนี้ * อยากได้รูปที่มีขนาดตามต้

HTML5 ทำให้ช่อง Input แสดงแป้นพิมพ์ตัวเลขในมือถือ

ช่วงนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับ line liff เยอะขึ้น โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ซึ่งในส่วนของ field ตัวเลขนั้นโดยปกติเราจะใช้ <input type="number"

ตัวช่วยสร้าง Meta tag สำหรับ SEO

สำหรับชาว Front-end ที่ต้องทำเว็บให้รองรับ SEO แล้วก็ต้องการให้เว็บเราแสดงผลผ่าน Facebook หรือ Twitter ได้สวยงาม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการใส่ Meta tag ที่ <