front-end

Meta Tags พื้นฐานสำหรับ SEO

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องรู้ว่า meta tag สำหรับการทำ SEO ที่ควรใส่ในเว็บเรามีอะไรบ้าง โดยจะมีสิ่งที่ผมจะใช้ประจำคือ <!-- Basic SEO -->

พื้นฐาน UI/UX สำหรับ Frontend Developers

ผมไปเจอบทความใน dev.to ซึ่งเป็นของ huytaquoc โดยเขาเป็น Full-stack Developer ได้ทำการเขียนแนะนำเรื่อง UI/UX สำหรับ Frontend Developers ซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจมาก เลยอยากแปลมาให้ได้อ่านกัน เรื่องของสี

3 ทักษะที่นักพัฒนา Front-end ควรรู้เรื่องของรูปภาพ

ใครที่เป็นนักพัฒนา Front-end อยู่มีสิ่งหนึ่งที่ผมโครตอยากจะให้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับรูปเข้าไปด้วย เพราะเว็บนั้นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรูปภาพแทบจะ 50% - 80% ของทั้งเว็บเลย