ข้อคิดการทำงานเมื่อได้ปีนผาจำลองครั้งแรก

ข้อคิดการทำงานเมื่อได้ปีนผาจำลองครั้งแรก

ปกติเคยเห็นคนอื่นปีนผาจำลองกันใน youtube บ้างก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกอะไร ในใจก็คิดว่ากีฬาไรของมันวะ สูงก็สูง อันตรายก็อันตราย ให้จับหินก้อนนิดเดียว เดียวก็ล่…

[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีในประเทศไทย ก็จะเป็นวันครู โดยพระสูตรที่ผมเลือกมานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับลูกศิษย์พึ่งปฎิบัติต่อครู และครูปฎิบัติต่อลูกศิษย์ยังไงบ้…

6 สิ่งที่ได้จากการปลูกผักกินเองบนดาดฟ้า

6 สิ่งที่ได้จากการปลูกผักกินเองบนดาดฟ้า

แต่ก่อนเคยสงสัยว่าคนเถ่าคนแก่เค้าปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้กัน วันๆ อยู่กับต้นไม้ พวกเขาไม่เบื่อบ้างหรอไง ผมเป็นคนสายไอทีวันๆ อยู่กับโลกอินเตอร์เน็ต และการเขียนโปรแกรมมามาก ผมรู้สึกสนุ…

[พุทธพจน์] เนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วง

[พุทธพจน์] เนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วง

พุทธพจน์บทนี้เป็นบทที่ผมชอบมากที่สุด และได้นำมาเป็นคติพจน์ประจำตัวเลย ด้วยเนื้อความในพระสูตรกล่าวดังนี้พระสูตรเต็มภิกษุทั้งหลาย ! กามคุณเหล่านี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๕ อย่าง คื…