buddhism

ศาสนาพุทธ

3 พระสูตรของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มียอดพบผู้ติดเชื้อขึ้นมาทุกวันแบบก้าวกระโดด ทำให้พวกเราต้องค่อยรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ดี ซึ่งสถานกาณ์

ร่มอารามธรรมสถาน สถานปฎิบัติธรรมใกล้กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผมได้มีโอกาสไปปฎิบัติธรรม 3 วัน 2 คืนโดยคุณแฟนเชิญชวนให้ไปด้วยกัน ซึ่งการไปสถานปฎิบัติธรรมแบบนี้ผมได้ห่างเหินมาสองสามปี

วิธีแก้กรรมในแบบพระพุทธเจ้า

การแก้กรรมในปัจจุบันมีมากมายตั้งแต่ บังสกุลเป็น บังสกุลตาย, นอนในโลงศพ, รดน้ำมนต์, สวดมนต์ต่างๆ เป็นต้น พิธีการเหล่านี้พวกเราชาวพุทธเคยสงสัยกันไหมว่า มั

วิธีการนั่งสมาธิง่ายๆ ตามแบบพระพุทธเจ้า

วิธีการนั่งสมาธินั้นจริงๆ แล้วปฎิบัติเองได้ง่ายมาก ถ้าเราทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ซึ่งทุกครั้งที่ผมจะนั่งสมาธิ หรือทำสมาธิกั

สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว

เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมกลุ่มนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้ หรือเวลาเราได้ไปออกไปทำงานกับคนเยอะๆ ก็จะมีการจับกลุ่มกันเองโดยธรรมชาติ ซึ่งผมก็สังเกตุแบบนี้หลายครั้งละ เพราะหลายๆ ครั้งที่ผมได้มีโอกาสออกไปงานสั