วิธีการอัพเวอร์ชั่น dependency ใน package.json ทุกอัน

วิธีการอัพเวอร์ชั่น dependency ใน package.json ทุกอัน

ใครเคยมีความคิดอยากอัพเดทเวอร์ชั่นทุก dependency ใน package.json บ้างยกมือขึ้น... ผมนั้นเอง เลยไปหาวิธีการได้ดังนี้

$ npm install -g npm-check-updates
$ ncu -u
$ npm install

หรือ

$ npx npm-check-updates -u
$ npm i

เพียงเท่านี้ dependency ต่างๆ ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดละ จบ...

Happy coding :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Choosing to live a plant-based lifestyle for the animals, my health, and the future of our planet.
Bangkok, Thailand