ผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน Agile Thailand 2020 ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020 จัดที่ SCB Academy โดย theme ของงานก็คือ " It's Okay to Not Be Okay ตั้งวงเล่า เรื่องเศร้าอไจล์ " แค่ชื่อ…