Snappytux Blog
Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

เป็นชาวพุทธที่ศึกษาตามพุทธพจน์ และชื่นชอบการปลูกผักไม่ใช้สารเคมี. I AM ROOT.

พื้นฐาน UI/UX สำหรับ Frontend Developers

พื้นฐาน UI/UX สำหรับ Frontend Developers


ผมไปเจอบทความใน dev.to ซึ่งเป็นของ huytaquoc โดยเขาเป็น Full-stack Developer ได้ทำการเขียนแนะนำเรื่อง UI/UX สำหรับ Frontend Developers ซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจมาก เลยอยากแปลมาให้ได้อ่านกัน เรื่องของสี (Color)สีเป็นเรื...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
ระบบปฎิบัตการไหน (OS) ที่เหมาะสำหรับ Programmer

ระบบปฎิบัตการไหน (OS) ที่เหมาะสำหรับ Programmer


ในสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยบน Facebook ช่วงหลังมานี้ก็จะมีน้องๆ หรือแม้แต่พี่ๆ ในสายอาชีพอื่นที่สนใจเข้ามาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์บ้าง หรืออยากฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ผมจึงได้พบเจอคำถามในหลายคำถามที่มักจะถามในลักษณะใจความก็คื...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
เพียง 1 คำสั่งเท่านั้นก็เริ่มใช้งาน Tailwind CSS  ได้ง่ายๆ

เพียง 1 คำสั่งเท่านั้นก็เริ่มใช้งาน Tailwind CSS ได้ง่ายๆ


ช่วงนี้ css framework ที่มาแรงคงหนีไม่พ้น Tailwind CSS ใครยังไม่ได้ไปลองได้แล้ว เพราะเริ่มมีการนำมาใช้งานกับ Production มากขึ้นเรื่อยๆ ทีมผมก็เช่นกันถ้ามีโปรเจ็คไหนที่ต้องพัฒนาหน้...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
ลบ branch ทุก branch ใน git local

ลบ branch ทุก branch ใน git local


หากทำงานกันหลายคนใน Git project นั้นๆ เราก็จะมีการ pull branch ใหม่ๆ ลงมาที่เครื่องเรา และมันจะทำให้ branch เยอะขึ้นเรื่อยๆ ผมเลยไปหาคำสั่งที่ไว้ลบ branch ทั้งหมดออก เวลาเราเรียก git branch แล้วจะได้ดูง่...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
ทำให้ mysql ทำงานขึ้นมาเองเมื่อมันดับ

ทำให้ mysql ทำงานขึ้นมาเองเมื่อมันดับ


อันนี้เป็น Script สั้น ๆ ไว้ตรวจสอบว่า mysql ใน server ของเรานั้นยังทำงานอยู่ไหม ถ้ามันดับไปเฉย ๆ ก็ให้มัน start เองขึ้นมาใหม่ #!/bin/bash # Check if MySQL is running...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
HTML5 ทำให้ช่อง Input แสดงแป้นพิมพ์ตัวเลขในมือถือ

HTML5 ทำให้ช่อง Input แสดงแป้นพิมพ์ตัวเลขในมือถือ


ช่วงนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับ line liff เยอะขึ้น โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ซึ่งในส่วนของ field ตัวเลขนั้นโดยปกติเราจะใช้ <input type="number" /> เพื่อบอกว่าช่องนี้ใส่...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon
พระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมืองได้ไหม?

พระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมืองได้ไหม?


ช่วงนี้เราจะเห็นพระสงฆ์หลายรูปออกมาพูดถึงการเมืองในหลาย ๆ มิติที่เกิดขึ้น ทั้งสนับสนุนรัฐบาล และไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล หรือแม้แต่ออกมาเดินขบวน กิจกรรมเหล่านี้หากกระทำโดยคนปกติมั...

Arnon Kijlerdphon
Arnon Kijlerdphon

Subscribe


Subscribe to Snappytux Blog and receive access to exclusive posts and content updates. We don't spam and your email won't be shared with third-parties.

Thanks for subscribing! Check your inbox to confirm your subscription.

Please enter a valid email address!

Already a subscriber? Sign In.