สูตรผสมดินเพาะต้นกล้าสำหรับคนเมือง

สูตรผสมดินเพาะต้นกล้าสำหรับคนเมือง

ผมจะมาบอกสูตรผสมดินสำหรับการเพาะเมล็ด หรือเพาะต้นกล้าที่ผมใช้ประจำๆ บนดาดฟ้าบ้านผมเอง ซึ่งต้องทราบก่อนว่าการเมล็ดพืชเวลามันโตขึ้นมา มันจะยังไม่ต้องใช้สารอาหารใดๆ เลย มันจะกินสารอาหารที่อยู่ภายในเมล็ดมันเป็นหลัก

ดังนั้นดินสำหรับเพาะเมล็ด หรือต้นกล้าควรจะมีลักษณะร่วงซุย อุ้มน้ำ และมีธาตุอาหารเล็กน้อย ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในช่วงต้นเล็กๆ แล้ว และที่สำคัญวัสดุผสมดินนั้นควรหาซื้อ หรือทำเองได้ง่ายๆ ตามสไตค์คนเมือง

สูตรผสมดินสำหรับเพาะเมล็ด

  • ดินหมัก 1 ส่วน
  • แกลบดำ 1 ส่วน
  • ขุยมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน
  • ปุ๋ยมูลไส้เดือน 1/2 ส่วน

ดินหมัก

ดินหมักจะเป็นดินที่ทำการหมัก หรือปรุงดินมาแล้ว ซึ่งวิธีการหมักดินลองหาใน Google ดูได้ง่ายๆ และให้เรานำมา "ร่อน" เพื่อให้ได้เนื้อดินที่ละเอียด โดยเราจะใช้ 1 ส่วน

ซึ่งประโยชน์ของดินหมักคือเป็นดินที่มีผ่านปรุงธาตุอาหารมาแล้ว ซึ่งมันเพียงพอสำหรับต้นอ่อน

แกลบดำ

แกลบดำสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วๆ ไป เราจะใช้ 1 ส่วน

ประโยชน์ของแกลบดำคือมีสภาพเป็นด่างและเก็บความชื้นได้ดี

ขุยมะพร้าวละเอียด

ขุยมะพร้าวละเอียดผมแนะนำให้ซื้อเป็น Coco peat (ขุยมะพร้าวหมัก) ซึ่งผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมาแล้ว โดยมันจะผ่านการหมัก และฆ่าเชื้อพร้อมแยกเอาขุยฝุ่นออกไปหมดแล้ว ทำให้ไม่มีเท็นนินที่เป็นพิษต่อพืชอยู่ เราจะใช้ 1 ส่วน

ประโยชน์ของขุยมะพร้าวหมัก (Coco peat) ก็คืออุ้มน้ำได้ดี และรากพืชสามารถเติบโตได้สะดวก

มูลไส้เดือน

หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไป เราจะใช้ 1/2 ส่วน

ประโยชน์ของมูลไส้เดือนก็คือมีโมเลกุลสารอาหารที่เล็กมาก และมีความเย็น พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้ทันที และมีสารอาหารหลากหลายครบและเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

ของแถม

นอกจากส่วนผสมที่กล่าวมายังสามารถเพิ่มเชื้อราดี และจุลทรีย์ต่างๆ ได้อีก เช่น

  • ไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันรากเน่า
  • ไมคอไรซา ทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช
  • ผงฮิวมิค ช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี

โดยสัดส่วนของพวกนี้ให้อ่านตามฉลากที่ติดมา เขาจะกำหนดมาแล้วว่าควรใส่จำนวนเท่าไร

วิธีการทำ

นำของทั้งหมดที่เตรียมไว้ผสมให้เข้ากัน แล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลย ง่ายมากๆ

คราวนี้เราก็จะได้ดินที่พร้อมสำหรับเพาะเมล็ด และต้นกล้าแล้ว

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand