วันแห่งความรักในพุทธศาสนา

วันแห่งความรักในพุทธศาสนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันแห่งความรัก ซึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเกี่ยวกับความรักเช่นกัน โดยถ้าหากคู่ไหนอยากจะคู่กันตลอดไป ลองอ่านพระสูตรนี้ได้เลยครับ

พระสูตรเต็ม

ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง หวังจะพบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองเทียวพึงเป็น:

ผู้มี ศรัทธา เสมอกัน
มี ศีล เสมอกัน
มี จาคะ(การให้) เสมอกัน
มี ปัญญา เสมอกัน

ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ

ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารัก แก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตร เสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจ อยู่ในเทวโลก ฯ

(พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม 21 หน้า 60)


อธิบายเพิ่ม (ความเห็นส่วนตัว)

จริงๆ ผมว่าทุกวันเราสามารถทำให้เป็นวันแห่งความรักเสมอ ถ้าคู่นั้นเป็นผู้มีความสำรวม พูดคุยกันด้วยคำที่น่ารักต่อกัน มีศีลที่เสมอกัน รักใคร่รัก ไม่มีใจร้ายต่อกัน เพียงแค่นี้คู่เราก็จะมีความสุขในทุกๆ วันได้แล้ว

สาธุ :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand