ทำให้ mysql ทำงานขึ้นมาเองเมื่อมันดับ

ทำให้ mysql ทำงานขึ้นมาเองเมื่อมันดับ

อันนี้เป็น Script สั้น ๆ ไว้ตรวจสอบว่า mysql ใน server ของเรานั้นยังทำงานอยู่ไหม ถ้ามันดับไปเฉย ๆ ก็ให้มัน start เองขึ้นมาใหม่

#!/bin/bash

# Check if MySQL is running
sudo service mysql status > /dev/null 2>&1

# Restart the MySQL service if it's not running.
if [ $? != 0 ]; then
    sudo service mysql restart
fi

นำไปใช้กันได้นะ...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand