7 พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วสุขภาพดีขึ้นได้

7 พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วสุขภาพดีขึ้นได้

ทราบหรือไม่ว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนในแต่ละปี แต่ข่าวดีก็คือว่าการเสียชีวิตจำนวนมากเหล่านี้สามารถป้องกันได้ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจะช่วยให้เราปรับปรุงสุขภาพหัวใจของเราได้อย่างมากและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งวิธีดังกล่าวก็คือ...

Life's Simple 7 คืออะไร

Life's Simple 7 คือชุดของปัจจัยด้านสุขภาพหลัก 7 ประการที่ American Heart Association (AHA) ระบุว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพหัวใจ และหลอดเลือดให้เหมาะสม ปัจจัยทั้ง 7 ประการนี้ได้แก่

4 พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้

ไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังอื่นๆ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเรา

ควบคุมน้ำหนัก

การรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวานประเภท 2 และมะเร็งบางชนิด

กินเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพเน้นที่ผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช โปรตีนไร้มัน และไขมันที่ดีต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็จำกัดอาหารแปรรูป เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ตลอดจนไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ แนะนำให้เลิกการกินเนื้อสัตว์ และหันมากิน Plant-based มากขึ้น

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และช่วยควบคุมน้ำหนัก ตั้งเป้าออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับความเข้มข้นปานกลางอย่างน้อย 150 นาที หรือออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับความเข้มข้นปานกลาง 75 นาทีในแต่ละสัปดาห์ จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้น

3 ลักษณะทางกายภาพ

การควบคุมความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

การควบคุมคอเลสเตอรอล

ระดับคอเลสเตอรอลสูงสามารถสะสมในหลอดเลือดแดงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการคอเลสเตอรอลด้วยการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา หากจำเป็นถือเป็นสิ่งสำคัญ

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรคหัวใจ

มาตรการเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ เราทุกคนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ ขั้นตอนต่างๆ ไม่แพง และแม้แต่การปรับปรุงสุขภาพของเราเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากแล้ว...

ขอบคุณ:

  • https://adrc.usc.edu/lifes-simple-7-patients/
  • https://www.natap.org/2022/HIV/061722_01.htm
Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand