tech

Technology

ปิดหน้าเว็บ Wordpress ใช้เฉพาะหลังบ้าน

ใครที่ต้องการนำ Wordpress ไปใช้งานส่วนของเฉพาะหลังบ้าน และไม่อยากให้คนเข้ามายังหน้าเว็บของ Wordpress ได้ ผมมีวิธีแนะนำมาเสนอ ง่ายมากๆ ก็คือการสร้าง Theme ให้มัน Redirect

นำ AWS CLI มาจัดการ Digital space

สำหรับใครที่ใช้งาน Digital Ocean Space แล้วต้องใช้คำสั่งในการจัดการแทนทำผ่านหน้าเว็บ เราสามารถใช้ aws cli จัดการได้แทน สะดวกมากๆ ทำได้เลยดังนี้ 1. ติดตั้ง aws cli วิ

Semver การกำหนดเลขเวอร์ชั่นของ npm

เวลาที่เราติดตั้งโมดูลใหม่ด้วยคำสั่ง npm i --save มันก็จะไปทำการเขียนข้อมูลลงใน package.json ให้โดยมีชื่อโมดูลและเลขเวอร์ชั่นกำกับประมาณนี้ "dependencies": { "lodash"

Git: วิธีเปลี่ยนตัวอักษรจากพิมพ์เล็กไปใหญ่ของไฟล์

สิ่งที่ผมพบเจอในการใช้ Git คือ การเปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์จากตัวพิมพ์เล็กไปใหญ่ หรือพิมพ์ใหญ่ไปเล็ก (Capitalization) ถ้าเราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามปกติ มันจะไม่คิดว่ามีการเปลี

Shell script สำหรับรวม dotenv files

พอดีผมอยากได้ script ที่รวมไฟล์ .env จากหลายไฟล์มาเป็นไฟล์เดียว แล้วก็ทำการรวม value ข้างในที่ซ้ำกันให้ด้วย ก็ได้คำสั่งออกมาแบบนี้ $ sort -u -t '=' -k 1,