programming

เคล็ดลับ 12 ข้อสำหรับ การเขียนโค้ดให้ดีขึ้น

การเขียนโค้ดที่ดูง่าย (Clean code) นั้นช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเรามีความปลอดภัยมากขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษา และมีประสิทธิภาพในระยะยาว ในบริบททางวิชาชีพ มันทำให้งานของเราเข้