nft

NFT 101 "ปูพื้นฐาน NFT ฉบับมือใหม่"

ผมได้มีโอกาสไปฟังอบรมเรื่อง "ปูพื้นฐาน NFT ฉบับมือใหม่" จัดโดย The Moon Cafe ที่ซีคอนศรีนครินทร์ในวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งตามหัวข้อคือเป็นการปูพื