mysql

ทำให้ mysql ทำงานขึ้นมาเองเมื่อมันดับ

อันนี้เป็น Script สั้น ๆ ไว้ตรวจสอบว่า mysql ใน server ของเรานั้นยังทำงานอยู่ไหม ถ้ามันดับไปเฉย ๆ ก็ให้มัน start เองขึ้นมาใหม่ #!/bin/bash # Check