gitleaks

Gitlab-ci กล้วยๆ: ใช้ Gitleaks ตรวจจับและป้องกัน secret key ไม่ให้เข้ามาในโค็ด

ในการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ เรามีความจำเป็นต้องใช้งานพวก secret key หรือรหัสผ่านต่างๆ เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล หรือเข้าถึงระบบต่างๆ จากผู้ให้บริการที่อื่น