css

เพียง 1 คำสั่งเท่านั้นก็เริ่มใช้งาน Tailwind CSS ได้ง่ายๆ

ช่วงนี้ css framework ที่มาแรงคงหนีไม่พ้น Tailwind CSS ใครยังไม่ได้ไปลองได้แล้ว เพราะเริ่มมีการนำมาใช้งานกับ Production มากขึ้นเรื่อยๆ ทีมผมก็เช่นกันถ้ามีโปรเจ็