css

Responsive iframes โดยใช้ CSS กำหนด aspect-ratio ได้

วันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้ CSS เพียงไม่กี่บรรทัดเพื่อทำให้ iframe ที่เราต้องการมีขนาดตาม ratio ซึ่งมันจะสามารถย่อขยายตามขนาดหน้าจอได้ด้วย iframe { aspect-ratio: 16 / 9;

กำหนดขนาด Container เองใน Tailwind CSS

สำหรับคนที่ใช้งาน Tailwind CSS ในการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง ก็คงเคยใช้ class container กันมาแล้ว ซึ่งตัว container มันจะกำหนดขนาดความกว้างมาให้แล้วตามเอกสาร https://tailwindcss.com/docs/

เพียง 1 คำสั่งเท่านั้นก็เริ่มใช้งาน Tailwind CSS ได้ง่ายๆ

ช่วงนี้ css framework ที่มาแรงคงหนีไม่พ้น Tailwind CSS ใครยังไม่ได้ไปลองได้แล้ว เพราะเริ่มมีการนำมาใช้งานกับ Production มากขึ้นเรื่อยๆ ทีมผมก็เช่นกันถ้ามีโปรเจ็