ตรวจสอบ port ที่ใช้งานใน macOS

ตรวจสอบ port ที่ใช้งานใน macOS

พอดีผมเจอปัญหาเรียกใช้ npm run dev ไม่ได้เพราะ port 3000 มันโดยใช้ไปแล้ว ก็เลยสงสัยว่าใครมันใช้ไปวะ... เลยไปหา command ใน macOS ดูได้ตามนี้

วิธีตรวจสอบ port ที่ใช้งานใน macOS

พิมพ์ lsof -i -P | grep LISTEN | grep :$PORT เพื่อตรวจสอบ

$ lsof -i -P | grep LISTEN | grep :$PORT

node   10655 snappytux  23u IPv6 0x265d672b5f12772f   0t0 TCP *:3000 (LISTEN)
Discord  15288 snappytux  48u IPv4 0x265d672b66883ebf   0t0 TCP localhost:6463 (LISTEN)
Electron 16232 snappytux  63u IPv4 0x265d672b6321063f   0t0 TCP localhost:64103 (LISTEN)

เราก็จะเห็นแอพที่เรียกใช้งานในแต่ละ port คราวนี้ผมต้องการลบมันออกเพื่อคืน port 3000 ของผมมาก็ใช้คำสั่ง

sudo kill -9 [uid]

uid คือเลข 10655 ถ้าดูจากตารางข้างบน เพียงเท่านี้ node ที่มันทำงานอยู่ก็จะหยุดทำงานไป... เอา port 3000 กูคืนมาาาาาา

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand