สร้างเสริม 9 Soft skills ด้วย Board game

สร้างเสริม 9 Soft skills ด้วย Board game

ยุคสมัยนี้เราจะทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Soft skill หรือทักษะทางอารมณ์ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ช่วยให้เราสามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน มักถูกเรียกว่า "ทักษะด้านบุคคล" หรือ "ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์"

Soft skill มักมีความสำคัญมากกว่า Hard skills เพื่อประสบความสำเร็จในที่ทำงาน Hard skill นั้นสามารถเรียนรู้และสอนได้ แต่ Soft skill นั้นยากต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตาม Soft skill ก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน

มีหลายวิธีในการพัฒนา Soft skill ของเรา หนึ่งในวิธีที่ผมพบเจอ ซึ่งได้ลองกับตัวเองและคนในทีมแล้วนั้นก็คือการเล่น "Board Game"

ไม่น่าเชื่อว่าการเล่น Board game จะทำให้เราสามารถพัฒนา Soft skill ไปได้ในตัว ทั้งได้ความสนุก และได้ทักษะเพิ่มขึ้นอีก และนี่คือสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ได้อ่านกันว่า มันสามารถพัฒนา Soft skill อะไรได้บ้างในการเล่น Board game

1. ความสนใจและการโฟกัส

เมื่อเราเริ่มเล่นเกมส์ เราจำเป็นต้องมีสมาธิกับมันเพราะการดำเนินเรื่อง หรือกฎของเกมส์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของคนเล่น ไม่เหมือนกับ Digital ที่คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวดำเนินเรื่องและกฎให้เรา ดังนั้นมันจะทำให้เราต้องมีสมาธิในการเล่นมากขึ้นเล่นน้อย เพื่อให้เราสนุกไปกับเกมส์ที่จะเล่นกันได้ตามเนื้อเรื่อง และกฎต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกมส์ที่ต้องใช้ความร่วมมือและการวางกลยุทธ์ ผู้เล่นจะต้องใส่ใจกับแผนของทีม และทำสิ่งนี้โดยมุ่งเน้นระหว่างการสร้างกลยุทธ์ การให้ความสนใจกับคู่ต่อสู้ยังช่วยให้เราวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้นและคิดวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ซึ่งจะนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ

2. การทำงานเป็นทีม

Board game บางเกมส์ปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเป็นทีมเพื่อเอาชนะกลุ่มศัตรูหรือเอาชีวิตรอดในสถานการณ์บางอย่างเป็นกลุ่ม สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ผู้เล่นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมโดยใช้จุดแข็งร่วมกัน

3. การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มี Board game มากมายที่ช่วยให้เราพัฒนาทักษะการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยการนำเสนอสถานการณ์ที่การอยู่รอดในเกมขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกเขาควบคุมสต๊อกเงิน วัตถุดิบ หรือสกุลเงิน

เกมยอดนิยมประเภทนี้คือ Settlers of Catan และ Monopoly ใน Settlers of Catan ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้บรรลุเงื่อนไขชัยชนะหลายประการซึ่งต้องใช้การจัดการทรัพยากรที่จำกัดมาก ในทางกลับกัน การผูกขาดจำเป็นต้องมีการจัดทำงบประมาณเชิงกลยุทธ์และการจัดการเงิน เกมส์เหล่านี้ฝึกฝนทักษะการจัดการทรัพยากรของเรา ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุในโครงการ และทรัพย์สินอื่น ๆ

4. การเจรจาต่อรองกับผู้คน

หนึ่งในทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญที่สุดที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้คือการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองจัดอยู่ในลำดับที่สูงกว่าของทักษะด้านอารมณ์ เนื่องจากต้องผสมผสานทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสื่อสาร การเอาใจใส่ การจัดการทรัพยากร การปรับตัว การประนีประนอม และการแก้ปัญหา

5. การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Board game นั้นต้องการให้ผู้เล่นศึกษาเงื่อนไขของกระดาน ตำแหน่งของคู่ต่อสู้ ทรัพยากรของทีม และกลยุทธ์ที่เป็นไปได้อย่างรอบคอบ การคิดเชิงวิพากษ์ในระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต ซึ่งผู้คนจะได้รับมอบหมายให้รับข้อมูลและชั่งน้ำหนักตัวเลือกต่างๆ ให้มากที่สุดก่อนที่จะดำเนินการตามการคำนวณ

เมื่อผู้เล่นมีความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนแล้ว ก็ถึงเวลาฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตน ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ พวกเราจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันกับกลไกของเกม ทรัพยากรและตำแหน่งของคู่ต่อสู้ รวมถึงเงื่อนไขชัยชนะที่พวกเราจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ

6. ความคิดสร้างสรรค์

ทักษะสำคัญประการหนึ่งที่เราต้องการในชีวิตคือความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ บางครั้ง การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่สุดยังไม่เพียงพอ เราจะต้องคิดว่าการเคลื่อนไหวของเรา จะส่งผลต่อการกระทำในอนาคตอย่างไร ต้องใช้ความเสี่ยงที่คำนวณได้แบบก้าวกระโดดจึงจะชนะในเกมส์ และด้วยการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์  เราจะสามารถเรียนรู้วิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพื่อให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด สิ่งนี้จะมีประโยชน์ในสถานการณ์ในชีวิตจริงที่ต้องใช้หลายวิธีในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

7. ความอดทน

บางทีทักษะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ Board game สอนก็คือความอดทน ตั้งแต่การรอให้ผู้เล่นคนอื่นผลัดกันไปจนถึงการรอให้เพื่อนร่วมทีมตกลงกัน ทุกขั้นตอนใน Board game เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่จะบังคับให้พวกเราต้องอดทน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการนั่งเฉยๆ ฟังคำแนะนำ และแสดงออกอย่างยับยั้งชั่งใจ

8. ซื่อสัตว์ต่อตนเอง

Board game นั้นเราจำเป็นต้องดำเนินเรื่อง และกฎทั้งหมดด้วยตัวเราเอง ซึ่งในบ้างโอกาสเราจะรู้สึกว่ายากไป อยากชนะด้วยวิธีการข้าม หรือเอากฎบ้างอย่างออกไป แต่มันก็คงเป็นชัยชนะที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไร ดังนั้นเราก็ต้องซื่อตรงต่อตัวเองเล่นไปตามวิธีการเล่นของมัน และถ้าเราเอาชนะได้ มันก็โครตน่าภูมิใจเลย

9. การสอนและการอธิบาย

เมื่อเราเล่นสนุกกับ Board game สักอันแล้ว เราก็คงอยากจะชวนคนอื่นมาเล่นกับเราด้วย ฉะนั้นเราจำเป็นต้องไปอธิบายตัวเกมส์ และวิธีการเล่นต่างๆ ให้คนอื่นได้รับรู้ เพื่อมาเล่นกับเรา เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีคิดและลำดับขั้นในการใช้คำพูดเพื่อสอนคนอื่นให้มาเข้าใจ เมื่อเราสอนบ่อยๆ ทักษะการอธิบายเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับ


สรุป

Board game โดยเฉพาะเกมส์ที่มีองค์ประกอบการเล่นตามบทบาทที่แข็งแกร่ง บังคับให้เราสื่อสารในรูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้เรายกระดับการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดนอกกรอบไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเพลิดเพลิน และส่วนที่ดีที่สุด? ถือเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการใช้เวลาว่างกับครอบครัว หรือแฟนเรา ทำให้เรามีโอกาสเสริมสร้างความผูกพันที่ดีกับครอบครัวด้วยวิธีที่สนุกสนาน

ผมคิดว่า Board game เป็นสุดยอดเครื่องมือที่เสริมสร้าง Soft skills ให้เราได้ง่ายๆ โดยไม่รู้ตัวเลย...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand