sast

Gitlab-ci กล้วยๆ: Bearer เครื่องมือ SAST ฟรีสุดล้ำ สแกนหาช่องโหว่ในโค้ดของเราได้ทุกเวลา

สมัยนี้อะไรๆ ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยเฉพาะโค็ดของเราที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้ให้มาก ซึ่งการเขียนโค็ดที่จะให้ปลอดภัยนั้นเราจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยบอก และแนะนำในส่