หากคุณมีเหตุผลที่ไม่อยากปลูกผัก เช่น ไม่มีเวลาดูแลไม่มีงบซื้อปุ๋ย หรือดินแพงๆปลูกยาก ต้องใช้อุปกรณ์เยอะพื้นที่ปลูกมีน้อย แสงแดดไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความรู้ในการปลู…