k8s

คำสั่งลบ ReplicaSets ของเก่าใน K8S

ทุกครั้งที่มีการสั่ง kubectl rollout restart เพื่อทำการ deploy ใหม่มันจะทำการสร้าง Replicasets ขึ้นมาใหม่ให้ และของเก่าก็ยังคงอยู่เสมอ ทำให้ถ้าเรา deploy บ่อยๆ พอเราสั่ง