อันนี้เป็นบทความเก่าจากบล็อกเดิมที่ผมเคยเขียนไว้แล้วมันพังไป น่าเสียดายหลายบทความมาก โดยผมได้เคยเขียนไว้จากสิ่งที่ตัวเองคิดว่า เราต้องพร้อมตายทุกเวลา เพราะสิ่งไหนเกิดมาแล้วยอมดับลง... และผมได้ทำการ rewrite ใหม่อีกครั…