ติดตั้ง java (JRE and Java plugin) ใน ubuntu 10.10

java linux

Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat นั้น packet Sun java ไม่ได้มีอยู่ Ubuntu official Partner repository แล้วฉะนั้นถ้าใครใช้งาน ubuntu 10.10 อยู่แล้วต้องการติดตั้ง jre หรือ java plugin อะไรต่างๆเราก็ต้องติดตั้งผ่าน repository ข้างนอกเอาครับ

Install Java (JRE and the Java Plugin) In Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

  1. แก้ไข /etc/apt/sources.list เพื่อเพิ่ม repository ก่อน
    [bash]sudo gedit /etc/apt/sources.list[/bash]
  2. ใส่ repository ลงไปบรรทัดล่างสุดแล้วบันทึกครับ
    [bash]deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner[/bash]
  3. ทำการ update และติดตั้ง JAVA ที่เราต้องการ
    [bash]sudo apt-get update && sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin[/bash]
thank : http://www.webupd8.org/2010/09/how-to-install-java-jre-and-java-plugin.html

Add new comment