ติดตั้ง Equalizer ให้กับ ubuntu 10.04

Equalizer ubuntu

Equalizer คือ การปรับความถี่ของเสียงโดยละเอียด เช่น ทุ้ม กลาง แหลม ได้ตามต้องการ โดย equalizer จะเป็นตัวปรับแต่งเสียงสำหรับ pulse audio ใน ubuntu 10.04 (lucid) ครับ

โดยวิธีติดตั้ง equalizer ใน ubuntu 10.04 เราจะติดตั้งจาก ppa repository ครับดังนี้

[bash] sudo add-apt-repository ppa:psyke83/ppa sudo aptitude update sudo aptitude install pulseaudio-equalizer[/bash] thank : http://www.unixmen.com/linux-tutorials/954-add-equalizer-for-pulse-audio-in-ubuntu-lucid-lynx

Add new comment